Akcje

W tym miejscu informujemy o wydarzeniach, które organizujemy jednorazowo. Inspiracją do ich przygotowania byli ludzie, których napotkaliśmy na drodze swoich działań. Zapraszamy do zapoznania się z tym co już było. Zapraszamy do współtworzenia nowych.