Pierwsze obrady jury konkursu

jury

W tym roku konkurs "Aktywność Kobiet" obejmuje swoim zasięgiem już 11 województw!
Od Ambasadorów napłynęło ponad 100 nominacji.
19 czerwca, na uroczystej gali poznamy laureatów wybranych w 5 kategoriach:

Żebyśmy mogli poznać tych najlepszych, praca teraz należy do jury konkursu. Pierwsze posiedzenie jury odbyło się we wtorek, 14 marca 2015 r. we Wrocławiu,
z inicjatywy Przewodniczącej jury Doroty Włoch (na zdjęciu druga z prawej). Kolejne zaplanowane jest na początek maja, a 19 czerwca uroczysta Gala we Wrocławiu.

Inicjatorem Konkursu i jego organizatorem jest Stowarzyszenie "Aktywność Kobiet". Już po raz czwarty Koleżanki z Wrocławia podjęły się tego zadania, a Fundacja BezMiar stara się wesprzeć ich pracę w regionie Lubelszczyzny. Trzymamy kciuki za wszystkich nominowanych do nagród, ale nie ukrywamy, że najbardziej za naszych przedstawicieli.

Ludmila Najpierw dyskusje na stojąco,

stola potem przy biesiadnym stole.