Logo Działamy - Aktywizujemy - Rozwijamy

Projekty i Akcje

Debata "Kobieta jest..."

Konferencja organizowana raz w roku, w miesiącach jesiennych, w Lublinie.

Celem jej jest spotkanie się w jednym miejscu osób, instytucji, organizacji, by rozmawiać, pokazywać dobre praktyki, dzielić się doświadczeniami i wzajemnie inspirować do działań w zakresie aktywności i aktywizacji kobiet w różnych aspektach życia.

Dyskusje na zaproponowane tematy, rozpoczynają uczestnicy paneli dyskusyjnych. Zapraszane są do nich osoby nie tylko z regionu Lubelszczyzny. Reprezentują praktyki i rozwiązania wykraczające często poza granice Polski. Rozmowy przenoszą się nie tylko poza salę konferencyjną, ale również poza czas trwania spotkania.

Rezultatem Debaty jest: wzajemne poznanie się i nawiązanie kontaktów, rozpoczęcie nowych działań, znalezienie partnerów do współpracy, promowanie dobrych praktyk, szczególnie wywodzących się z regionu lubelskiego.

facebook_page_plugin
2022  Fundacja BezMiar   globbers joomla templates