Logo Działamy - Aktywizujemy - Rozwijamy

Projekty i Akcje

Konkurs Aktywność Kobiet

Inicjatorem i organizatorem konkursu, a następnie finałowej, uroczystej gali, jest Stowarzyszenie Aktywność Kobiet.

W pierwszym, 2011 roku, konkurs swoim zasięgiem obejmował tylko województwo dolnośląskie. Wzrost społecznego zainteresowania problematyką zwiększenia aktywności kobiet w różnych aspektach życia spowodował, że konkurs nabrał dużego rozmachu i prestiżu. Z każdą kolejną jego edycją następne województwa dołączały do konkursu. Lubelszczyzna, dzięki zaangażowaniu Fundacji BezMiar bierze w nim udział od 2013 r.  

Celem nadrzędnym konkursu jest promocja, upowszechnianie idei oraz rzeczywiste, stałe zwiększanie aktywności kobiet we wszystkich dziedzinach życia: w biznesie, polityce, mediach, nauce, administracji publicznej, życiu społecznym i innych.

Ze szczegółami organizacji i przebiegu konkursu można zapoznać się na stronie głównego organizatora www.aktywnosckobiet.pl

W tym miejscu, z podziałem na poszczególne lata, prezentujemy lubelskie zaangażowanie w konkurs. W tym:

Ambasadorów, którzy nominują kandydatów do nagród,

Wszystkich lubelskich nominowanych,

Lubelskich zwycięzców i wyróżnionych w konkursie.

Można tu znaleźć wiele dobrych przykładów praktyk wytrwale i skutecznie wprowadzanych w życie.

Zapraszamy.

facebook_page_plugin
2022  Fundacja BezMiar   globbers joomla templates